Incapsula

אם אתם רואים הודעה זו, כנראה לא מותקן בדפדפן שלכם תוסף התוכנה פלאש.

Incapsula

 

לאורי וצוות קונטרול איט !

על האדיבות, האמינות, הזמינות, הגמישות, שיתוף הפעולה, התמחור ההוגן, על תודעת השירות שלעולם אינה נרדמת על משמרתה (אחרי שנתיים אני חותמת על כך!), על המסירות שבאה לידי ביטוי ולווי הלקוח בפרוייקטים לחוצים ובזמני אספקה בלתי אפשריים. על כל אלו ועוד שקצרה היריעה מלתאר ומלסבר...ת-ו-ד-ה!!

כל כך טוב לדעת שיש על מי לסמוך ולמי לפנות. מאחלת לנו עוד הרבה שנים של שיתוף פעולה פורה אם באינקפסולה ואם במקום אחר.

לינדי גולדברג

מנהלת אדמיניסטרציה ומשאבי אנוש

אינקפסולה בע"מ.