NEUROSONIX

אם אתם רואים הודעה זו, כנראה לא מותקן בדפדפן שלכם תוסף התוכנה פלאש.

NEUROSONIX

כמנהלת המשרד והאחראית על התקשורת והמחשוב בחברה ברצוני להעלות בפניך את שביעות רצוני המלאה מאיכות השירות והמקצועיות שמפגינה חברת CONTROL-IT מזה זמן רב בכל הקשור לרשת המחשוב של חברת NEUROSONIX.
במיוחד ארצה לציין את היחס המקצועי והאדיב שאנחנו מקבלים מאלכס העובד בחברתך.

חברתכם יכולה להתגאות בטיב השירות אותו היא מעניקה!
המשיכו כך.

בכבוד רב,
אליאן בלאייש
מנהל המשרד NEUROSONIX